วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันประจำสัปดาห์ที่ 10
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/ภาระงาน
16 กรกฎาคม2555
-จัดแถวนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
-เตรียมการสอน
-จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ตักอาหารกลางวัน
-ขายของสหกรณ์
-สอนนักเรียนชั้นอนุบาล
-ซ้อมเชียร์
17 กรกฎาคม2555
-คุมแถวนักเรียนเข้าแถว
-เช็ดชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์
-เก็บตังค์ค่า หมวก ปลอกแขน
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมเชียร์
-แจกอุปกรณ์เชียร์
18 กรกฎาคม2555
-เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ อำเภอท่าศาลาประสิทธิศึกษา ทำหน้าที่ คุมเชียร์และดูแลกองเชียร์
19 กรกฎาคม2555
-ลาป่วย
20 กรกฎาคม2555
-ลาป่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น